• ham-ms-logo-f1Naša škôlka

  V súčasnosti MŠ funguje ako dva a pol triedna materská škola s vyučovacím jazykom slovenským. Na škole pôsobí päť kvalifikovaných pedagogických pracovníkov. Dve triedy sú stabilné, poskytujú celodennú starostlivosť. Tretia trieda poskytuje poldennú starostlivosť v dopoludňajšom výchovno-vzdelávacom procese. Využívame nový vzdelávací program ISCED O, ktorí tvorí prvú úroveň dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov. Pedagogická kolektíva sa rozhodla využívať aj prvky Krok za krokom. Za silné stránky považujeme kvalifikovanosť a dlhoročné skúsenosti našich pedagogických pracovníkov, vybavenosť školy, telocvičňu, interaktívne hry, mimoškolské aktivity, spôsob stravovania – využitie zdravej výživy. Za silnú stránku považujeme aj výhodnú polohu našej budovy v blízkosti prírody, s čím súvisí aj naše zameranie.

  Fotogaléria

  Informácie a fotky o aktivitách škôlky nájdete na tejto stránke, na pravej lište kliknite na ikonu „Materská škola“

  Prevádzka materskej školy resize-of-re-exposure-of-skolkamiestnosti-007

  MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch a to od 6:30 – 16.30 hod.

  Personál škôlky

  Pedagogickí zamestnanci:

  Bc. Erika Sárkányová, riaditeľka MŠ

  Valéria Baráthová, učiteľka

  Alžbeta Farkasová, učiteľka

  Edita Nagyová, učiteľkaresize-of-skolkamiestnosti-012

  Natália Ballánová, učiteľka

  Prevádzkoví zamestnanci:

  Silvia Lengyelová, školníčka

  Mgr. Eva Orbánová, vedúca školskej jedálne

  Triedy

  Malá trieda “Lienka”

  Stredná trieda “Mravček”

  Veľká trieda “Motýlik”

  V súčasnosti škôlku navštevuje 52 detí. Máme 3 triedy, z ktorých 2 triedy poskytujú celodennú starostlivosť, 1 trieda poldennú starostlivosť.

  Kontakt

  Materská škola Hamuliakovo, Dunajská ulica 134/12b, Hamuliakovo  90043

  !!! v súčasnosti, z dôvodu rekonštrukcie budovy škôlky, škôlka sa nachádza v starej budovy školy, t.j. pri pošte, oproti obchodu

  Telefónne číslo: 02/ 45988 119resize-of-skolkamiestnosti-017

  Email: mshamuliakovo@gmail.com

  Poplatky + Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do MŠ

  Viď Všeobecne záväzné uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2017  - VZN Poplatky MŠ a ZŠ  kliknite sem

  Zápis do MŠ: v marci  Kliknite sem

  Strava

  Ak sa dieťa stravuje v MŠ rodič uhradí poplatok za stravu do 7. dňa daného mesiaca. Poplatok za stravu je nasledovný:

  a) desiata a obed: 1,02 Euro

  b) celodenný pobyt: 1,27 Euro

  Stravu na daný deň je možné odhlásiť do 7,30 na tel. čísle MŠ t.j. 02/ 45988 118.

  Krúžky:

  Otvárame podľa prejaveného záujmu:

  1. Tanečný krúžok - lektorka Mgr. Andrea Bittarová

  2. Krúžok angličtiny - lektorka Katarína Kollárová

  3. Keramicko-kreatívny krúžok - lektorka Bc. Konštantína Karácsonyová (viac info viď v rubrike Klub Zvonček na pravej strane)

  4. Kurz plávania - na jar

  5. Výtvarný krúžok - lektorka Katarína Kollárová

  Predmetová náplň výchovnej činnosti- Témy jednotlivých týždňov:

  September: Môj domov - 1. Škôlka plná hračiek, 2. Škôlka a moji kamaráti, 3. Ja a moja rodina, 4. Ja a môj domovresize-of-skolkapreliezacka1

  Október: Čarovná jeseň - 1. Košík plný ovocia a zeleniny, 2. Farby jesene - čarujeme s prírodninami, 3. Sťahovavé vtáky, 4. Počasie - čo si oblečieme, 5. Naše lužné lesy

  November: Žijeme zdravo - 1. Pracovné profesie, 2. Ľudské telo, 3. Postieľky na zimu pre zvieratká - lužné lesy, 4. Čarovný veniec - Advent

  December: Zimné radovánky - 1. Mikulášku, dobrý strýčku, 2. Sniežika sa nám chumelí, 3. Čarovné Vianoce

  Január: V novom roku všetko dobré - 1.O dvanástich mesiacoch, ročné obdobia, 2. Tik-tak, tik-tak od rána do večera , 3. Hviezdy a planéty

  Február: Čarovná zime - 1. Fašiangy, fašiangy, 2. Predmety a ich vlastnosti, 3. Hostina v zime, 4. Dopravné prostriedky a bezpečnosť

  Marec: “Kniha”, náš kamarát - 1. Cesta plná rozprávok, 2. Panáčik geometráčik, 3. Jarná príroda - kvety, 4. Oblej ma šuhajko

  Apríl:  Príroda sa zobudila - 1. Ochrana proti drogám, a fajčeniu, starostlivosť o zdravie, 2. Rastliny a starostlivosť o rastliny, 3. Stromy, kríky a huby, 4. Veľmi ťa ľúbim mama…

  Máj: Máme radi prírodu - 1. Vtáky a hmyz, 2. Domáce zvieratá, 3. Záhradné a lúčne kvety, 4. Život pri vode

  Jún: Tešíme sa na leto - 1. Deň detí - týždeň hračiek, 2. Naša zem je guľatá (živá a neživá príroda), 3. Exotické zvieratá, 4. Letné športy, ROZLÚČKA

  .

  logo-oz-diavcatkochlapec-farebne3Občianske združenie Hamuliakovské deti

  Cieľom Občianskeho združenia je organizačne a finančne pomáhať pri zabezpečovaní vzdelávania v ZŠ a MŠ a podporiť mimoškolské aktivity detí z Hamuliakova (tanečná skupina Mažoretky, Klub Zvonček).V predchádzajúcich rokoch zo získaných 2 % sme financovali Koncert Čanaky-Podhradská, novú preliezačku na dvore MŠ, 26 stoličiek, nové pieskovisko na dvore MŠ, interaktívnu tabulu, didaktické pomôcky, keramické dielničky. Viac info o OZ si môžete prečítať ak kliknete na ikonu na hornej lište.

  Správa o aktivitách a financovaní (celkom dole podľa jednotlivých rokov) Kliknite sem

  Ako sme použili 2 % v r. 2013 -  OZ  Hamuliakovské deti  Kliknite sem

  Ako sme použili 2% v r.2013 v škôlke Kliknite sem

  Ako sme použili 2% v r. 2014  - OZ Hamuliakovské deti Kliknite sem

  Ako sme použili 2% v r. 2014 v škôlke Kliknite sem

  Ako sme použili 2% v r. 2015 - OZ Hamuliakovské deti Kliknite sem

  Ako sme použili 2% v r. 2016 - OZ Hamuliakovské deti Kliknite sem

  Ako sme použili 2% v r. 2016 v škôlke Kliknite sem

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa nám finančne, organizačne alebo iným spôsobom snažia pomôcť v našej práci a spríjemniť pobyt detí v našej škôlke.

  had1ms22011-006 ms22011-012resize-of-sam_33821resize-of-dsc_0469resize-of-ms-keramika-jesen2014-0031resize-of-besiedka03resize-of-besiedka07

Kalendár článkov

Január 2023
P U S Š P S N
« Feb    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Archív